ekonomiczny i ekologiczny teren aktywizacji i integracji mieszkańców osiedla

„Z osiedlowego mienia ocalało tylko to, co obronili i uratowali sami mieszkańcy”

(13 grudnia 2023)

(LL: 13 grudnia 2023)


PODAJ DALEJ za pomocą: