ekonomiczny i ekologiczny teren aktywizacji i integracji mieszkańców osiedla

Legislacyjna historia terenów Boernerowa

Felieton sprawozdawczy Lowisy Lermer. Wpis 04 stycznia 2024
  • 4 z 25 radnych
    • Marta Sylwestrzak – Przewodnicząca Klubu
    • Krystian Barciński- Zastępca Przewodniczącego Klubu
    • Robert Podpłoński – Zastępca Przewodniczącego Klubu
    • Jarosław Oborski

Klub radnych „Prawo i Sprawiedliwość”PODAJ DALEJ za pomocą: