ekonomiczny i ekologiczny teren aktywizacji i integracji mieszkańców osiedla

Dlaczego spotkanie może być trudne?

(6 listopada 2023)

Na zdjęciu użytkowanie działki dawnego „Dziecińca” od zawłaszczenia w okresie stanu wojennego do września 2023 – dotychczasowi dzierżawcy zobowiązani są, zgodnie z umową, zwrócić teren w stanie wolnym. Dzierżawcy wielokrotnie składali publiczne oświadczenia, w formie pisemnej i audiowizualnej, iż są właścicielami „garaży”, czyli podmiot odpowiedzialny za uprzątnięcie jest znany, pozostała jedynie kwestia egzekucji zobowiązania, leżąca po stronie Urzędu Dzielnicy Bemowo.

1) (Nie)rozumienie zagadnienia przez Zarząd Dzielnicy?

  • Organizujący spotkanie, pan wiceburmistrz Karol Sobociński, w wywiadzie udzielonym TuBemowo przedstawił swoje rozumienie tematu?:

    – To jest spór między mieszkańcami, a my chcemy wypracować z nimi najlepsze rozwiązanie”

    Mamy nadzieję, że potraktował on swoją wypowiedź jako dowcip, bo trudno uwierzyć, że ktoś, komu powierzono takie stanowisko, nie posiada stosownych kompetencji do oceny sytuacji i wyciągnięcia poprawnych historycznie, logicznie i społecznie sprawiedliwych wniosków!
  • Również sposób obwieszczenia i odstęp czasowy powiadomienia o spotkaniu (pierwszy termin), dalece niezgodny z zasadami, wzbudził podejrzenia i brak zaufania co do intencji organizatora.

  • Tzw. „garaże” nie mają wymaganych prawem budowlanym pozwoleń i dziwnym jest dlaczego w ogóle stały się przedmiotem umowy dzierżawy, a tym bardziej zaskakujące dlaczego próbuje się przedłużać „już” uświadomioną sytuację, mimo, iż społeczność lokalna czeka na zdroworozsądkowe decyzje;
  • również pismo, na które powołują się byli dzierżawcy tzw. „zgodę” władz Warszawy (pod nadzorem komisariatu stanu wojennego) adresowane jest do JW 5739, która tuż przed świętami Bożego Narodzenia, podjęła nieudaną próbę zawłaszczenia terenu osiedlowego, w celu wybudowania parkingu na terenie leśnym przy ul. Kaliskiego, przy wjeździe na lotnisko. Mieszkańcy i Komitet Osiedlowy nr 15 zareagowali natychmiast. Próba wycięcia lasu zakończyła się ukaraniem dowódcy jednostki.
    NATOMIAST byli dzierżawcy to „spadkobiercy” kadry JW 1159, 103 Pułku Lotnictwa Łącznikowego Wojsk Nadwiślańskich MSW (tego samego pułku MSW, który realizował wysiedlanie mieszkańców Boernerowa w latach 50-tych), czyli teren obecnych garaży był zawłaszczony bezprawnie.

Dwie relacje ze spotkania:

PODAJ DALEJ za pomocą: