ekonomiczny i ekologiczny teren aktywizacji i integracji mieszkańców osiedla

2%, czyli symetryzm, manipulacja, a może niekompetencja?

(21 listopada 2023)

Posumujmy

 • manipulacja: „część mieszkańców” – sugestia, że to część mieszkańców Boernerowa. Nikt, kto identyfikuje się z Boernerowem jako swoim osiedlem nie należy do tej „części mieszkańców”. Pan Dąbrowski, ma na myśli grupkę byłych dzierżawców „boksów garażowych osób trzecich” (to przedmiot umowy dzierżawy);
 • manipulacja: „sytuacja patowa, pół na pół„. Mieszkańców osiedla Boernerowo jest sporo ponad 1000, byłych dzierżawców podobno 50, a według nas ok. 20.
  Dla przewodniczącego RD Jarosława Dąbrowskiego „pół na pół” to 20 do 1000 czyli 2% ;
 • niekompetencja?:”głowa boli jaką decyzję będzie musiał podjąć pan burmistrz Karol Sobociński” – sprawa jest nadzwyczaj prosta i oczywista – szczegóły w tym portalu, na stronie głównej i pięciu tematycznych wpisach;
 • symetryzm i manipulacja: „co zrobimy, żeby pogodzić interes obydwu grup zwaśnionych mieszkańców” – to właśnie działania (zamierzone?) zarówno pana wiceburmistrza Karola Sobocińskiego, jak i pana przewodniczącego RD Jarosława Dąbrowskiego, stwarzają w rzeczywistości i w mediach sytuację konfliktu, czego najlepszym dowodem jest sposób poprowadzeni spotkania (o czym w jednym z wpisów na tym portalu).

  Również narracja prowadzona przez obydwu panów w mediach, służy tworzeniu symetrycznych wartości:
  • z jednej strony grupka dzierżawiąca na prawie 5000 m2 „boksy garażowe osób trzecich”;
  • z drugiej konieczność dokończenia rewitalizacji i integracji urbanistycznej zabytkowego, ponad tysięcznego osiedla oraz zapewnienie jego mieszkańcom brakującej, podstawowej infrastruktury z zakresu sportu.
   To są dla panów Sobocińskiego i Dąbrowskiego równoważne sprawy, do głowienia się nad nimi już trzeci miesiąc – a dzierżawa, bez umowy, po 0,26 PLN za m2 (26 groszy!) trwa i chyba w zamyśle tych panów trwać ma wiecznie?
 • symetryzm: „jest szansa aby pogodzić te dwie strony” – syndrom 2%;
 • kompromis?: „tę działkę, która na końcu jest działką nas wszystkich” – tak jak działka parkingu przed Ratuszem jest nas wszystkich, czyli UD przeniesie z działki nr 7/1 wszystkie 90 zardzewiałych „boksów garażowych osób trzecich” na (nas wszystkich) parking przed Ratuszem – i będzie kompromis.


PODAJ DALEJ za pomocą: